• konf1

  W dniu 6.10.2016 r. na Sali Notowań w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się konferencja „Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym”. Stanowi ona kontynuację dwóch dotychczas zorganizowanych przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS Konferencji, ukazujących złożoną problematykę relacji Skarbu Państwa z innymi uczestnikami działalności gospodarczej. Obecna Konferencja jest organizowana razem z Katedrą Prawa Gospodarczego Prywatnego UKSW. W …

  WIĘCEJ
 • ms4yqgnpza

  W dniach 21-23.09.2016 r. w Międzyzdrojach odbył się VI Ogólnopolski Zjazd Cywilistów „Prawo kontraktów” zorganizowany przez Katedrę Prawa Cywilnego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W trakcie obrad uczestnicy przedstawiali szereg interesujących artykułów z zakresu prawa cywilnego, w tym dotyczących problematyki skargi pauliańskiej, umowy o roboty budowlane, przelew wierzytelności. W Zjedzie wziął udział adwokat Paweł Daszczuk zgłaszając do …

  WIĘCEJ
 • IMG_9893

  W dniu 20 czerwca 2016 r. w Lublinie w gmachu Trybunału Koronnego odbyła się konferencja naukowa ” Wykonywanie zawodów prawniczych w obliczu planowanych reform” zorganizowana przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS i Katedrę Teorii Organizacji i Kierownictwa UMCS. W konferencji udział wzięli przedstawiciele zawodów prawniczych – komornicy, notariusze, sędziowie, adwokaci i radcowie prawni. Aktywny udział wzięli również przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, …

  WIĘCEJ
 • W dniu 10.06.2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawne aspekty funkcjonowania i opodatkowania sektora wydobywczego i energetycznego”. Konferencję zorganizowało Koło Naukowe Prawa Spółek UMCS. Konferencja dotyczyła szeregu aspektów związanych z tematem konferencji i stanowiła pole do ciekawej dyskusji an temat aktualnych problemów związanych z branżą wydobywczą i energetyczną. Zauważono także wzajemne …

  WIĘCEJ
 • SAMSUNG

  Decyzja w sprawie majątku Gardzienice

  Data publikacji: 10.06.2016 r. by

  Wojewoda Lubelski decyzją z dnia 17 maja 2016 r. orzekł, że nieruchomość stanowiąca zespół pałacowo-parkowy, położona w miejscowości Gardzienice Pierwsze, gmina Piaski, powiat świdnicki, składająca się z działek: nr 1545/18, nr 1545/31, nr 1545/33 i nr 1545/34, o łącznej powierzchni 4,11 ha – nie podlegała działaniu art. 2 ust. 1 lit. 3 dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 …

  WIĘCEJ
 • podatki

  W dniu 2.06.2016 r. w sprawie C‑418/14 ROZ­-ŚWIT Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok dotyczący stosowania stawki podatku akcyzowego przewidzianej dla paliw silnikowych w wypadku braku złożenia miesięcznego zestawienia oświadczeń, zgodnie z którymi nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych. W wydanym wyroku TS stwierdził, że w dyrektywę 2003/96 oraz zasadę proporcjonalności należy interpretować w ten sposób, że: – nie sprzeciwiają …

  WIĘCEJ
 • 13289100_10155086167184368_791106022_n

  Tematem VI Forum Prawa Spółek organizowanego corocznie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego były papiery wartościowe emitowane przez spółki handlowe. Konferencję otworzyli Prof. dr hab. Agnieszka Liszewska – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner – Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego. W konferencji wziął udział adwokat Paweł Daszczuk. Po otwarciu konferencji …

  WIĘCEJ
 • IMG_8797

  W dniach 19-20 kwietnia 2016 roku w Izbicku k/Opola odbyła się Ogólnopolska VIII Opolska Konferencja  Podatkowa   „Prawo celne i podatek akcyzowy – doświadczenia i wyzwania”, nad którą patronat objął Marian Banaś, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Szef Służby Cywilnej. W konferencji uczestniczyli adwokat Paweł Daszczuk i Mariusz Charkiewicz, którzy wygłosili wspólny referat pt. Skutki prawne zapłaty podatku akcyzowego  oraz  opłaty  …

  WIĘCEJ
 • Kodeks_spolek_handlowych

  Zmiany w Kodeksie spółek handlowych

  Data publikacji: 09.07.2015 r. by

  Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego umieszczono najnowszy tekst projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji datowany na 16.06.2015 r. Projekt ten stanowi zmodyfikowaną wersję założeń do projektu zmian w Kodeksie spółek handlowych z dnia 20.05.2014 r., który miał wprowadzić do polskiego prawa spółek tzw. udziały beznominałowe i kapitał udziałowy. W stosunku …

  WIĘCEJ