• UE

  Rada Unii Europejskiej ustaliła w dniu 28.05.2015 r. tekst projektu dyrektywy w sprawie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Dyrektywa ta ma na celu ograniczenie kosztów i obciążeń administracyjnych związanych z tworzeniem jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będących spółkami zależnymi. Celem przepisów jest umożliwienie przedsiębiorcom działającym w jednym państwie członkowskim rozszerzenie działalności gospodarczej na inne państwa członkowskie za pośrednictwem takich spółek. …

  WIĘCEJ
 • woman with man and child choosing melon fruit during shopping at vegetable supermarket

  Ustawa o prawach konsumenta

  Data publikacji: 26.05.2015 r. by

  Z dniem 25.12.2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30.5.2014 r. o prawach konsumenta. Szczegółowe zasady związane z zawieraniem umów z konsumentami oraz odpowiedzialnością z tytułu rękojmi i gwarancji znajdą Państwo poniżej w krótkim przewodniku dotyczącym zmian. Przewodnik po ustawie o prawach konsumenta …

  WIĘCEJ
 • IMG_3226

  Tematem V Forum Prawa Spółek organizowanego corocznie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego były prawa mniejszości w handlowych spółkach kapitałowych. Konferencję otworzyli Prof. dr hab. Agnieszka Liszewska – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner – Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego. Po otwarciu konferencji swoje referaty przedstawili: Prof. dr hab. …

  WIĘCEJ
 • IMG_3264

  Umowy w obrocie gospodarczym

  Data publikacji: 04.05.2015 r. by

  Na rynku ukazała się kolejna publikacja z serii Biblioteka Prawa Handlowego. Książka „Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo” zawiera wzory umów handlowych wraz ze zwięzłymi komentarzami oraz odpowiednio dobranym orzecznictwem. Autorem kilku rozdziałów książki jest adwokat Paweł Daszczuk. Szczegóły na stronie poniżej. https://www.profinfo.pl/ …

  WIĘCEJ