• Mamy zaszczyt przedstawić Państwu już 3 wydanie opracowania z serii Last Minute Prawo spółek handlowych pod redakcją adw. dr. Pawła Daszczuka. Nowe wydanie ma datę stanu prawnego na dzień 13 października 2022 roku. Uwzględnia wszystkie zmiany jakie dotyczyły Kodeksu spółek handlowych od jej poprzedniego wydania. Zmiany obejmują w szczególności przepis dotyczące: prostej spółki akcyjnej. Jest to nowy typ spółki kapitałowej stanowiący …

  WIĘCEJ
 • Poniżej przedstawiamy relację prasową i radiową z jednego z procesów prowadzonych przez Kancelarię. Pochodzi one ze strony Radia Białystok Zakończył się proces ws. zarzutów korupcji związanych z kontrolą skarbową 16.11.2020, 12:38, akt. 12:54 Przed Sądem Okręgowym w Białymstoku zakończył się w poniedziałek (16.11) proces apelacyjny trzech osób, którym prokuratura postawiła zarzuty korupcyjne w sprawie związanej z przestępstwami podatkowymi. W pierwszej …

  WIĘCEJ
 • W najnowszym numerze czasopisma Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego ukazał się artykuł adw. Pawła Daszczuka „Zakres kognicji sądu rejestrowego w odniesieniu do oświadczeń woli złożonych pod wpływem błędu lub groźby”. Dotyczy on sytuacji, w której uczestnik postępowania rejestrowego złożył oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli stanowiącego podstawę wpisu do rejestru z uwagi na to, że zostało ono złożone pod wpływem błędu lub …

  WIĘCEJ
 • W grudniu 2019 r. ukazało się nowe wydanie publikacji z serii Meritum Prawo Spółek. Publikacja jest swoistym przewodnikiem po problematyce prawa spółek. Autorami są specjaliści różnych dziedzin prawa, głównie prawa handlowego, prawa i postępowania cywilnego, prawa gospodarczego, reprezentujący kilka ośrodków akademickich (Lublin, Wrocław, Kraków, Katowice, Łódź), którzy w większości łączą pracę naukową z wykonywaniem zawodów prawniczych. Autorem części rozdziałów jest adwokat Paweł Daszczuk.   …

  WIĘCEJ
 • 18 grudnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS odbyły się uroczyste promocje doktorów i doktorów habilitowanych.  Podczas uroczystości wypromowanych zostało 59 doktorów i tym samym dorobek Uniwersytetu od początku jego istnienia osiągnął liczbę 4449 doktorów. Jednym z promowanych doktorów był adwokat Paweł Daszczuk, który uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy „Kurator prawa materialnego przedsiębiorcy – osoby prawnej” napisanej pod …

  WIĘCEJ
 • Prokuratura Okręgowa w Lublinie skierowała do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie akt oskarżenia w którym zarzuca Andrzejowi W. wystawianie tzw. pustych faktur dokumentujących sprzedaż oleju napędowego. Obrońcą części oskarżonych w niniejszej sprawie jest adwokat Paweł Daszczuk w ramach praktyki prowadzonej z zakresu spraw karnych skarbowych oraz postępowań kontrolnych i podatkowych. Bliższe informacje na ten temat można znaleźć w informacji prasowej …

  WIĘCEJ
 • Nowa publikacja

  Data publikacji: 01.06.2018 r. by

  Mamy zaszczyt przedstawić Państwu kolejną publikację autorstwa prawników naszego zespołu. W maju ukazała się na rynku książka wydana przez wydawnictwo Od.Nowa z Bielska-Białej z serii Last Minute zatytułowana Prawo spółek handlowych. Przedstawia ona w przystępny sposób przepisy k.s.h., zawiera diagramy i przykłady ułatwiające zrozumienie problematyki spółek handlowych. Autorem książki są adwokat Paweł Daszczuk oraz apl. radc. Magdalena Gąsior. Książka dedykowana …

  WIĘCEJ
 • Kilka uwag o kredycie konsumenckim

  Data publikacji: 05.01.2018 r. by

  W grudniu ukazał się kolejny numer czasopisma Acta Universitatis Stetinensis. Opublikowano w nim artykuł adwokata Pawła Daszczuka o zmianach w ustawie o kredycie konsumenckim, który dotyczy w szczególności definicji instytucji pożyczkowej oraz sposobu obliczania maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu. Zmiany te mają istotne znaczenie dla przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich, jak i dla samych konsumentów. Sposób obliczania kwoty maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytów …

  WIĘCEJ
 • W dniach 10-11 w Lublinie na Wydziale Prawa i Administracji UMCS odbywa się ogólnopolska konferencja naukowa „Własność intelektualna w działalności gospodarczej”.  Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem o czym świadczyła nie tylko liczba osób, które wygłaszały referat ale przede wszystkim liczba uczestników. Prawo własności intelektualnej jest bardzo dynamicznie rozwijającą się dyscypliną prawa. Prof. dr hab. Ryszard Skubisz, prowadzący jeden z paneli, …

  WIĘCEJ
 • Jest nam miło poinformować, że adwokat Paweł Daszczuk został recenzentem artykułów z zakresu prawa gospodarczego w czasopiśmie Młoda Palestra wydawanego przez Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie. Czasopismo jest kwartalnikiem o objętości ok. 100 stron, w którym publikowane są teksty przede wszystkim aplikantów adwokackich dotyczące różnorodnej tematyki prawniczej. Czasopismo nawiązuje do wydawanego w latach 1928-1929 Kwartalnika Aplikantów Adwokackich – Młoda …

  WIĘCEJ