• 17270191_10155988858314368_2093914974_n

  W dniach 10-11 w Lublinie na Wydziale Prawa i Administracji UMCS odbywa się ogólnopolska konferencja naukowa „Własność intelektualna w działalności gospodarczej”.  Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem o czym świadczyła nie tylko liczba osób, które wygłaszały referat ale przede wszystkim liczba uczestników. Prawo własności intelektualnej jest bardzo dynamicznie rozwijającą się dyscypliną prawa. Prof. dr hab. Ryszard Skubisz, prowadzący jeden z paneli, …

  WIĘCEJ
 • Młoda Palestra

  Jest nam miło poinformować, że adwokat Paweł Daszczuk został recenzentem artykułów z zakresu prawa gospodarczego w czasopiśmie Młoda Palestra wydawanego przez Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie. Czasopismo jest kwartalnikiem o objętości ok. 100 stron, w którym publikowane są teksty przede wszystkim aplikantów adwokackich dotyczące różnorodnej tematyki prawniczej. Czasopismo nawiązuje do wydawanego w latach 1928-1929 Kwartalnika Aplikantów Adwokackich – Młoda …

  WIĘCEJ
 • warsztaty6

  W dniu 7 grudnia 2016 r. w ramach Akademii Prawa Spółek odbyły się warsztaty z tworzenia spółek kapitałowych. Warsztaty zorganizowało Koło Naukowe Prawa Spółek działające przy Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Warsztaty poprowadzili dr hab. Małgorzata Dumkiewicz oraz adwokat Paweł Daszczuk. W trakcie warsztatów poruszono problematykę prawidłowej reprezentacji spółek kapitałowych, sposobu formułowania niepostanowień …

  WIĘCEJ
 • konf1

  W dniu 6.10.2016 r. na Sali Notowań w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się konferencja „Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym”. Stanowi ona kontynuację dwóch dotychczas zorganizowanych przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS Konferencji, ukazujących złożoną problematykę relacji Skarbu Państwa z innymi uczestnikami działalności gospodarczej. Obecna Konferencja jest organizowana razem z Katedrą Prawa Gospodarczego Prywatnego UKSW. W …

  WIĘCEJ
 • ms4yqgnpza

  W dniach 21-23.09.2016 r. w Międzyzdrojach odbył się VI Ogólnopolski Zjazd Cywilistów „Prawo kontraktów” zorganizowany przez Katedrę Prawa Cywilnego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W trakcie obrad uczestnicy przedstawiali szereg interesujących artykułów z zakresu prawa cywilnego, w tym dotyczących problematyki skargi pauliańskiej, umowy o roboty budowlane, przelew wierzytelności. W Zjedzie wziął udział adwokat Paweł Daszczuk zgłaszając do …

  WIĘCEJ
 • IMG_9893

  W dniu 20 czerwca 2016 r. w Lublinie w gmachu Trybunału Koronnego odbyła się konferencja naukowa ” Wykonywanie zawodów prawniczych w obliczu planowanych reform” zorganizowana przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS i Katedrę Teorii Organizacji i Kierownictwa UMCS. W konferencji udział wzięli przedstawiciele zawodów prawniczych – komornicy, notariusze, sędziowie, adwokaci i radcowie prawni. Aktywny udział wzięli również przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, …

  WIĘCEJ
 • W dniu 10.06.2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawne aspekty funkcjonowania i opodatkowania sektora wydobywczego i energetycznego”. Konferencję zorganizowało Koło Naukowe Prawa Spółek UMCS. Konferencja dotyczyła szeregu aspektów związanych z tematem konferencji i stanowiła pole do ciekawej dyskusji an temat aktualnych problemów związanych z branżą wydobywczą i energetyczną. Zauważono także wzajemne …

  WIĘCEJ
 • SAMSUNG

  Decyzja w sprawie majątku Gardzienice

  Data publikacji: 10.06.2016 r. by

  Wojewoda Lubelski decyzją z dnia 17 maja 2016 r. orzekł, że nieruchomość stanowiąca zespół pałacowo-parkowy, położona w miejscowości Gardzienice Pierwsze, gmina Piaski, powiat świdnicki, składająca się z działek: nr 1545/18, nr 1545/31, nr 1545/33 i nr 1545/34, o łącznej powierzchni 4,11 ha – nie podlegała działaniu art. 2 ust. 1 lit. 3 dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 …

  WIĘCEJ
 • podatki

  W dniu 2.06.2016 r. w sprawie C‑418/14 ROZ­-ŚWIT Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok dotyczący stosowania stawki podatku akcyzowego przewidzianej dla paliw silnikowych w wypadku braku złożenia miesięcznego zestawienia oświadczeń, zgodnie z którymi nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych. W wydanym wyroku TS stwierdził, że w dyrektywę 2003/96 oraz zasadę proporcjonalności należy interpretować w ten sposób, że: – nie sprzeciwiają …

  WIĘCEJ
 • 13289100_10155086167184368_791106022_n

  Tematem VI Forum Prawa Spółek organizowanego corocznie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego były papiery wartościowe emitowane przez spółki handlowe. Konferencję otworzyli Prof. dr hab. Agnieszka Liszewska – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner – Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego. W konferencji wziął udział adwokat Paweł Daszczuk. Po otwarciu konferencji …

  WIĘCEJ