Decyzja w sprawie majątku Gardzienice

by

Wojewoda Lubelski decyzją z dnia 17 maja 2016 r. orzekł, że nieruchomość stanowiąca zespół pałacowo-parkowy, położona w miejscowości Gardzienice Pierwsze, gmina Piaski, powiat świdnicki, składająca się z działek: nr 1545/18, nr 1545/31, nr 1545/33 i nr 1545/34, o łącznej powierzchni 4,11 ha – nie podlegała działaniu art. 2 ust. 1 lit. 3 dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Jednocześnie organ stwierdził, że nieruchomość zabudowana ruinami budynku gorzelni, położona w miejscowości Gardzienice Pierwsze, gmina Piaski, powiat świdnicki, obejmująca działkę nr 1545/26, o powierzchni 0,5038 ha – podlegała działaniu art. 2 ust. 1 lit. e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.

Sprawa ta jest wynikiem wniosku spadkobierców zmarłego właściciela majątku „Dobra Gardzienice” którzy starają się o zwrot nieruchomości. Organ stwierdził, że pałac przejęty na podstawie dekretu o reformie rolnej służył wyłącznie na cele mieszkalne właściciela majątku. W związku z tym orzekł o tym, że przepisy tego dekretu nie miały zastosowania.

Decyzja ta nie jest ostateczna. Przysługuje od niej odwołanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Należy wskazać, że pełnomocnikami jednej ze strony tego postępowania Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach – będącego aktualnym właścicielem nieruchomości – są adwokat Michał Pękalski, adwokat Paweł Daszczuk i adwokat Jakub Siembida.

Z uwagi na liczne błędny zawarte w decyzji a w szczególności z uwagi na niewyjaśnienie szeregu faktów mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy pełnomocnicy strony w dniu 21.06.2016 r. wnieśli odwołanie od decyzji Wojewody Lubelskiego.

Więcej szczegółów można poznać w artykułach prasowych.

Gazeta Wyborcza Lublin – Co dalej z pałacem w Gardzienicach? Nowa decyzja wojewody jest niepokojąca

Kurier Lubelski – Wojewoda: Komunistyczne władze bezprawnie przejęły park i pałac w Gardzienicach

Dziennik Wschodni – Po decyzji wojewody Rzewuscy będą mogli odzyskać pałac w Gardzienicach

TVP Lublin – Zabytkowy pałac w Gardzienicach do zwrotu?

Radio Lublin – Sprawa Gardzienic: Marszałek odwołał się od decyzji wojewody

Gazeta Wyborcza Lublin – Sporu o pałac ciąg dalszy. Teatr i marszałek złożyli odwołanie