Prawne aspekty funkcjonowania i opodatkowania sektora wydobywczego i energetycznego

by

W dniu 10.06.2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawne aspekty funkcjonowania i opodatkowania sektora wydobywczego i energetycznego”. Konferencję zorganizowało Koło Naukowe Prawa Spółek UMCS. Konferencja dotyczyła szeregu aspektów związanych z tematem konferencji i stanowiła pole do ciekawej dyskusji an temat aktualnych problemów związanych z branżą wydobywczą i energetyczną. Zauważono także wzajemne przenikanie się kilku dziedzin prawa i problemy jakie się z tym wiążą. W konferencji uczestniczył adwokat Paweł Daszczuk

PROGRAM KONFERENCJI

Sala 110 – Wydział Prawa i Administracji UMCS

9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:30 Uroczyste rozpoczęcie

10:30-11:50 Panel I

Moderator: Dr Małgorzata Dumkiewicz
Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS

 • Grzegorz Pizoń
  Sekcja Prawa Energetycznego Instytutu Allerhanda
  „Regulacja oraz koszty energii elektrycznej w Polsce i ich wpływ na międzynarodową konkurencyjność przemysłu energochłonnego”
 • Mgr Andrzej Tatara
  Uniwersytet Opolski
  „Konstrukcja opodatkowania akcyzą wyrobów energetycznych”
 • Angelika Kurzawa
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  „Unbundling w Prawie energetycznym – czyli rozdzielenie działalności sieciowej od wytwarzania oraz obrotu paliwami i energią”
 • Piotr Sieńko, Artur Pięta
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  „Opodatkowanie energetycznych instrumentów pochodnych na gruncie PIT, CIT i VAT”

11:50 – 12:05 Dyskusja
12:05 – 12:20 Przerwa kawowa

12:20-14:00 Panel II

Moderator: Dr Agnieszka Goldiszewicz
Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS

 • Dorota Zabłocka
  Sekcja Prawa Energetycznego Instytutu Allerhanda
  „System wsparcia dla odnawialnych źródeł energii w Polsce przed i po 1 lipca 2016 r.”
 • Mgr inż. Łukasz Hada
  Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
  „Biogazownie w Polsce jako element sektora energetycznego”
 • Agnieszka Walter
  Deloitte
  „Opodatkowanie elektrowni wiatrowych po zmianach- czy rolnik zapłaci podatek”
 • Mgr Łukasz Baran, Anna Barańska
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  „Zasady opodatkowania energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii”
 • Mateusz Bałuka
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  „Przyszłość energetyki odnawialnej w kontekście proponowanych zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii”

14:00-14:15 Dyskusja

15:15-16:55 Panel III

Moderator: Dr Adrian Niewęgłowski
Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS

 • Dr Przemysław Pest
  Uniwersytet Wrocławski
  „Praktyczne problemy podatku od wydobycia niektórych kopalin”
 • Mgr Dorota Leszczyńska
  Uniwersytet w Białymstoku
  „Przyszłość podatku od wydobycia niektórych kopalin”
 • Robert Sabak
  Dział Koncesji i Regulacji Orlen Upstream
  „Prawne uwarunkowania poszukiwań węglowodorów”
 • Mgr Wiktor Poniewierka
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  „Kontrowersje w zakresie opodatkowania węglowodorów – czy uzasadnione”
 • Adrian Bogusławski
  ,,Podatek od wydobycia kopalin jako podateko szczególnych przymiotach’’

16:55 – 17:10 Dyskusja
17:10 – 17:25 Zamknięcie konferencji