Michał Pękalski

Prawnicy by

adwokat Micha- P-kalskiAbsolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prace magisterską pt. „Harmonizacja standardów praw człowieka w Europie, Rada Europu a UE” pisaną pod kierownictwem prof.dr hab. Leszka Leszczyńskiego obronił z wynikiem bardzo dobrym. W 2008 roku wpisany na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Podczas trwania aplikacji doświadczenie zdobywał w warszawskiej Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych „Synoradzki, Bentkowska i Partnerzy” oraz w Kancelarii Adwokackiej adwokata Janusza Łomży w Lublinie. W 2012 roku z wynikiem bardzo dobrym zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów ORA w Lublinie.

Adwokat Michał Pękalski specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w szczególności prawa rodzinnego, rzeczowego, spadkowego oraz prawa karnego i prawa administracyjnego. Świadczy usługi prawne również na rzecz Polaków mieszkających w USA. Współpracuje z kancelarią adwokacką w Nowym Jorku Polish Law Office adwokat Ewy Pękalskiej oraz kancelarią adwokata Raymonda Ryduchowskiego z New Jersey.

Włada językiem angielskim.


  28895
Dane kontaktowe:
m.pekalski@kancelariadsp.pl
Tel. 513 128 289