Paweł Daszczuk

Prawnicy by

adwokat Paweł Daszczuk Lublin

Adwokat. W latach 2003-2008 studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracę magisterską pisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Andrzeja Kidyby pt. „Podwyższenie kapitału zakładowego w oparciu o kapitał docelowy” obronił w 2008 r. roku z wynikiem bardzo dobrym. Studia prawnicze ukończył również z wynikiem bardzo dobrym. Za pracę magisterską został nagrodzony III nagrodą w konkursie Przeglądu Prawa Handlowego na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego. W 2008 r. odbył studia prawnicze w ramach programu Sokrates Erasmus na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii.

W roku 2008 wpisany na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Doświadczenie zdobywał w kancelariach adwokackich adwokata Janusza  Łomży i adwokata Stanisława Estreicha. W roku 2012 zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów.

W 2010 r. został zatrudniony jako asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS gdzie prowadzi zajęcia z prawa handlowego, prawa umów w obrocie gospodarczym.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i handlowym, karnym skarbowym oraz w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców.

Autor publikacji z zakresu prawa handlowego i karnego skarbowego.


  28895
Dane kontaktowe:
p.daszczuk@kancelariadsp.pl
Tel. 887 404 409