Ustawa o prawach konsumenta

by

woman with man and child choosing melon fruit during shopping at vegetable supermarket

Z dniem 25.12.2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30.5.2014 r. o prawach konsumenta. Szczegółowe zasady związane z zawieraniem umów z konsumentami oraz odpowiedzialnością z tytułu rękojmi i gwarancji znajdą Państwo poniżej w krótkim przewodniku dotyczącym zmian.

Przewodnik po ustawie o prawach konsumenta