VI Forum Prawa Spółek – Łódź 20.05.2016 r.

by

Tematem VI Forum Prawa Spółek organizowanego corocznie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego były papiery wartościowe emitowane przez spółki handlowe. Konferencję otworzyli Prof. dr hab. Agnieszka Liszewska – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner – Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego. W konferencji wziął udział adwokat Paweł Daszczuk.

13289100_10155086167184368_791106022_n

Po otwarciu konferencji swoje referaty przedstawili:

Prof. zw. dr hab. Aleksander Chłopecki (Uniwersytet Warszawski)

  • Konstrukcja prawna papierów wartościowych.

Prof. UŁ, nadzw. dr hab. Aleksander Kappes (Uniwersytet Łódzki)

  • Akcja – jako papier wartościowy.

Prof. UWM, dr hab. Mariola Lemonnier (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

  • Inne niż akcja papiery wartościowe emitowane przez spółki handlowe.

dr hab. Konrad Zacharzewski (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika)

  • Papiery wartościowe w spółkach publicznych.

Prof. zw. dr hab. Mirosław Bączyk, Sędzia Sądu Najwyższego (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika)

  • Papiery wartościowe emitowane przez spółki handlowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego

 

Następnie odbyła się dyskusja, którą prowadziła Prof. dr. hab. Urszula Promińska (Uniwersytet Łódzki).