Prawo cywilne

Usługi by

Kancelaria Adwokacka DSP świadczy usługi w zakresie następujących zagadnień związanych z prawem cywilnym:

 • reprezentowanie stron w postępowaniach sądowych
 • sporządzanie pism przedsądowych, umów, opinii prawnych
 • prowadzenie spraw dotyczących m.in.:
  • ochrony dóbr osobistych
  • wad oświadczenia woli
  • przekroczenia umocowania przez pełnomocnika
  • ustanowienie służebności drogi koniecznej
  • rozgraniczenia nieruchomości
  • zasiedzenia
  • wynagrodzenia za bezumowne korzystnie z rzeczyni rozliczeń pożytków
  • zniesienia współwłasności
  • służebności przesyłu
  • naruszenia posiadania
  • roszczeń kierowanych przez fundusze sekurytyzacyjne
  • kwestii związanych z dziedziczeniem