Prawo gospodarcze

Usługi by

Kancelaria świadczy usługi w zakresie następujących zagadnień związanych z prawem gospodarczym:

  • stała obsługa prawna przedsiębiorców
  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami i organami administracji publicznej
  • sporządzanie projektów umów, statutów i aktów założycielskich spółek
  • przygotowywanie dokumentacji wewnętrznej spółek
  • łączenie, podział i przekształcanie spółek
  • sporządzanie i opiniowanie umów
  • przygotowywanie opinii i informacji prawnych w sprawach przedstawionych przez przedsiębiorców
  • reprezentowanie przedsiębiorców w sprawach dotyczących zapłaty wynagrodzeń za roboty budowalne, rękojmi za wady
  • reprezentowanie przedsiębiorców w sporach z GDDKiA z tytułu roszczeń z ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych
  • pomoc w zakresie niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz.U.2012.891 ze zm.)