Prawo karne

Usługi by

Kancelaria świadczy usługi w zakresie następujących zagadnień związanych z prawem karnym:

  • obrona w postępowaniu przygotowawczym
  • obrona w postępowaniu przed sądem,
  • reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, powodów cywilnych
  • sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
  • składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowego zwolnienia i przerwę w wykonaniu kary
  • sprawy karne i gospodarcze