Prawo podatkowe

Usługi by

Kancelaria świadczy usługi w zakresie następujących zagadnień związanych z prawem podatkowym:

  • reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej
  • reprezentacja w postępowaniu przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • sporządzanie dokumentacji cen transferowych
  • doradztwo w zakresie opodatkowania transakcji między podmiotami powiązanymi