Prawo rodzinne

Usługi by

Kancelaria świadczy usługi w zakresie następujących zagadnień związanych z prawem rodzinnym:

  • sprawy o rozwód i separację
  • sprawy o podział majątku dorobkowego,
  • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej i zarząd majątkiem wspólnym oraz zarząd majątkiem dziecka
  • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej
  • sprawy o alimenty,
  • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej, tj. pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, kontakty z dzieckiem,
  • sprawy o przysposobienie
  • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa
  • sprawy o uznanie dziecka oraz unieważnienie uznania dziecka