dsp offer

Kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa – co robić, jak się do niej przygotować, jakie są konsekwencje i zagrożenia?

 

Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem przedsiębiorców w kontroli podatkowej. Pomagamy także w takich postępowaniach jak:

  • czynności sprawdzające
  • kontrola celno-skarbowa
  • postępowanie podatkowe
  • zastrzeżenia do protokołu kontroli

 

Organy prowadzą często szeroko zakrojone postępowania dlatego udział prawnika doświadczonego w tego typu sprawach jest w zasadzie niezbędny. Przedsiębiorcy bardzo często bagatelizują kontrolę podatkową. Uznają, że wystarczające jest na tym etapie złożenie wyjaśnień przygotowanych przez księgowych. Jest to jednak bardzo poważny błąd. Księgowi zajmują się bieżącą dokumentacją i mogą nie znać skutków wynikających z przepisów (np. postępowanie karne, konsekwencje kontroli, zabezpieczenie majątku). Jest to bardzo ważne, ponieważ ustalenia z kontroli przenoszone są następnie do postępowania podatkowego a nawet karnego.

Jak przebiega kontrola podatkowa i celno-skarbowa

 

Organ zadaje wiele szczegółowych pytań, które już same przez siebie wskazują, jakie mogą być zamierzenie kontrolujących. Nie zawsze trzeba natychmiast odpowiadać na wszystkie pytania, jeżeli nie zna się konsekwencji odpowiedzi. Trzeba je najpierw dokładnie omówić. Pomoc doświadczonego prawnika pomoże w odpowiednim odniesieniu się do zgłaszanych przez organ wątpliwości. Tym bardziej należy precyzyjnie udzielać odpowiedzi na zadane pytania.

Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) organ podatkowy może przesłuchać stronę po wyrażeniu przez nią zgody. Do przesłuchania strony stosuje się przepisy dotyczące świadka, z wyłączeniem przepisów o środkach przymusu.

Czym jest protokół kontroli podatkowej i wynik kontroli celno-skarbowej?

 

Jeżeli kontrola dotyczy przykładowo podatku VAT za jeden rok i zakończy się negatywnym dla kontrolowanego protokołem albo wynikiem kontroli, jest niemal pewne, że w wkrótce wszczęta zostanie kontrola kolejnych okresów dotyczących VAT ale także PIT. Co więcej, zaniedbanie pierwszej kontroli może doprowadzić do tego, że organ nie będzie już przyjmować wyjaśnień co do kolejnych okresów tylko automatycznie przeniesie ustalenia z pierwszej, negatywnie zakończonej kontroli.

Kontrola podatkowa a prawo karne skarbowe

 

W trakcie kontroli może zostać wszczęte także postępowanie karne dotyczące przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Wielu przedsiębiorców dziwi się, że dostaje wezwanie do stawienia się do Urzędu Celno-Skarbowego. Wydaje się im, ze sprawa może dotyczyć akcyzy za pojazd lub cła za przesyłkę z zagranicy. Tymczasem chodzi o wezwanie do przedstawienia zarzutów związanych z prowadzoną kontrolą, gdyż często ten urząd zajmuje się sprawami karnymi-skarbowymi. Skazanie może wiązać się z wysokimi grzywnami oraz zakazami pełnienia funkcji w organach spółek kapitałowych a nawet prowadzenia działalności gospodarczej. Bardzo poważne konsekwencje wiążą się także z tym, że organ może zabezpieczyć kwotę przewidywanego zobowiązania podatkowego i zająć rachunek bankowy przedsiębiorcy. Może to prowadzić w bardzo szybki sposób do utraty zdolności płatniczej, utraty kontrahentów a nawet upadłości i przejęcia majątku przez syndyka. Trzeba być przygotowanym na takie niebezpieczeństwo i reagować zanim będzie za późno. Zajęcie rachunku bankowego prowadzić najczęściej do zamknięcia działalności.

Sprawa jest o tyle poważna, że organy kwestionują koszty uzyskania przychodu (podatek dochodowy) oraz obniżenie podatku należnego o podatek naliczony (podatek VAT) nawet wtedy, gdy kontrolowany dysponuje dokumentami takimi jak faktury, potwierdzenia przelewów, pokwitowania zapłaty gotówką, dowody wypłaty gotówki z bankomatów. Urzędy kwestionują też zakup towarów lub usług, nawet jeżeli kontrowany rzeczywiście ten towar lub usługę  nabył i okazał kontrolującym.

Co można zrobić w trakcie sprawy wszczętej przez urząd skarbowy?

 

Przy reprezentacji w tego rodzaju sprawach konieczna jest wiedza nie tylko z zakresu prawa podatkowego ale także sposobu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych, rejestrów sprzedaży i zakupu VAT, sposobu sporządzani remanentu. Nie wystarczy bowiem powołać się na ogóle przepisy i interpretacje. W ramach świadczonych usług Kancelaria pomaga formułować odpowiedzi, z wykorzystaniem interpretacji podatkowych i wyroków sądów administracyjnych, jak też sporządza zastrzeżenia do protokołów kontroli i pomaga podjąć decyzję o ewentualnej korekcie deklaracji.

Czy warto złożyć korektę deklaracji po wydaniu protokołu kontroli?

 

Proszę też uważać na oferowaną przez organy możliwość złożenia korekty deklaracji. Może to spowodować jeszcze większe problemy. Jeżeli organ zakończył kontrolę w zakresie podatku VAT i deklaracja została skorygowana niedługo rozpocznie kolejną kontrolę. Tym razem w zakresie podatku dochodowego. Ponadto, po jakimś czasie od złożenia korekt dostaniesz wezwanie do stawienia się w Urzędzie Skarbowym albo Urzędzie Celno-Skarbowym do stawienia się w charakterze podejrzanego. Oznacza to, że złożenie korekty – wbrew zapewnieniom kontrolujących, że złożenie deklaracji kończy wszystkie sprawy – nie zapobiega wszczęciu postępowania karnego skarbowego w sprawie narażenia podatku na uszczuplenie. Pomimo złożenia deklaracji, a nawet zapłacenia podatku wraz z odsetkami i tak będziesz odpowiadał za popełnienie przestępstwa skarbowego. Dlatego trzeba się bardzo dobrze zastanowić czy składać korekty. Pomożemy podjąć właściwa decyzję, ponieważ rzeczywiście czasami jest to korzystne. W oparciu o nasze rady sam będziesz w stanie stwierdzić co się bardziej opłaca finansowo, a także pod kątem Twojego spokoju i nerwów.

Na co uważać w trakcie kontroli podatkowej? Jakie są konsekwencje?

 

W tego typu sprawach należy sprzeciwiać się twierdzeniom organu, który bez jakichkolwiek podstaw faktycznych uważa, że przedłożone dokumenty, jak i zeznania świadków są niewiarygodne bądź też organ “nie daje im wiary” a podatnik uczestniczył w działaniach mających na celu wyłudzenie podatku VAT. Podatnik wykonał jednak wszystkie możliwe czynności, rzeczywiście nabył towar ale jednak organ uważa, że transakcja była fikcyjna, gdyż towar został sprzedany przez inny podmiot, ale nie wskazuje przez kogo. Tym samym podatnik:

  • zapłacił za towar
  • zapłacił należny podatek
  • po kontroli organ domaga się ponownej zapłaty podatku wskutek “wyrzucenia” wydatków z kosztów

 

Kurs sekrety spółek

W ramach kursu Sekrety Spółek realizowanego we współpracy z naszą kancelarią otrzymasz zupełnie bezpłatnie kurs. Z jego pomocą przygotujesz Twoją firmę na ewentualną kontrolę z urzędu.

Dowiesz się z niego o swoich prawach oraz o tym, jak odpowiednio przygotować się na kontrolę, by spać spokojnie. Będziesz wiedział czym się różni kontrola podatkowa od postępowania podatkowego czy czynności sprawdzających. Będziesz także wiedział czym jest kontrola krzyżowa, kontrola podatku dochodowego, kontrola podatku VAT.

Kurs udzieli też odpowiedzi na pytanie czy warto składać korektę deklaracji. Powiemy czy czynny żal w kontroli podatkowej chroni przed wydaniem decyzji określającej, ile lat wstecz może być prowadzona kontrola. Opowiemy też kiedy się przedawniają podatki, czym kończy się kontrola podatkowa.

Kurs przygotował adwokat dr. Paweł Daszczuk specjalizujący się w temacie kontroli podatkowej i obsłudze przedsiębiorców.

Read also

26 October, 2022

Rozprawa apelacyjna w sprawie uniewinnienia od zarzutów korupcji w związku z kontrolą skarbową

Poniżej przedstawiamy relację prasową i radiową z jednego z procesów prowadzonych przez Kancelarię....
26 October, 2022

Nowa publikacja "MERITUM Prawo spółek. Tom I i II"

W grudniu 2019 r. ukazało się nowe wydanie publikacji z serii

offer

Obsługa prawna

Obsługa prawna

Prawo karne skarbowe

Prawo karne skarbowe

Prawo spółek, przekształcenie

Prawo spółek, przekształcenie

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prawo cywilne

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Prawo karne

Prawo karne

Prawo podatkowe

Prawo podatkowe

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Odszkodowania

Odszkodowania

Advocate Office DSP
Daszczuk Siembida Pękalski Dyś

call
for information

81 442 17 75