dsp offer

Odszkodowania

Kancelaria Adwokacka DSP świadczy usługi w zakresie następujących zagadnień związanych z odszkodowaniami:

  • sprawy o rekompensatę i zadośćuczynienia przeciwko zakładom ubezpieczeń oraz innym odpowiedzialnym osobom z tytułu wypadków komunikacyjnych z OC i AC,
  • sprawy dotyczące wypadków przy pracy i w drodze do pracy,
  • sprawy dotyczące błędów w sztuce lekarskiej, zakażeń w szpitalach;
  • sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej, pogorszenie sytuacji życiowej, rozstrój zdrowia,
  • sprawy o pokrycie kosztów leczenia
  • sprawy o odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
  • sprawy o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  • pomoc w uzyskaniu renty odszkodowawczej z tytułu zwiększonych potrzeb oraz renty z tytułu utraconego dochodu

offer

Obsługa prawna

Obsługa prawna

Kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa

Prawo karne skarbowe

Prawo karne skarbowe

Prawo spółek, przekształcenie

Prawo spółek, przekształcenie

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prawo cywilne

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Prawo karne

Prawo karne

Prawo podatkowe

Prawo podatkowe

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Advocate Office DSP
Daszczuk Siembida Pękalski Dyś

call
for information

81 442 17 75