dsp offer

Prawo gospodarcze

Kancelaria świadczy usługi w zakresie następujących zagadnień związanych z prawem gospodarczym:

  • stała obsługa prawna przedsiębiorców
  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami i organami administracji publicznej
  • sporządzanie i opiniowanie umów
  • przygotowywanie opinii i informacji prawnych w sprawach przedstawionych przez przedsiębiorców
  • reprezentowanie przedsiębiorców w sprawach dotyczących zapłaty wynagrodzeń za roboty budowlane, zwłaszcza gdy inwestor odmawia zapłaty powołując się na to, że z uwagi na wady nie został sporządzony protokół odbioru;
  • spory dotyczące podwyższenia wynagrodzenia w związku ze wzrostem cen stali, styropianu i innych materiałów budowlanych i robocizny
  • spory na tle umów najmu, leasingu, factoringu
  • windykacja należności, wraz z wnioskami o zabezpieczenie

offer

Obsługa prawna

Obsługa prawna

Kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa

Prawo karne skarbowe

Prawo karne skarbowe

Prawo spółek, przekształcenie

Prawo spółek, przekształcenie

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prawo cywilne

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Prawo karne

Prawo karne

Prawo podatkowe

Prawo podatkowe

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Odszkodowania

Odszkodowania

Advocate Office DSP
Daszczuk Siembida Pękalski Dyś

call
for information

81 442 17 75