dsp offer

Prawo karne

Na czym polega sprawa karna (postępowanie przygotowawcze, śledztwo, dochodzenie)?

 

Nasza kancelaria stosuje wypracowany przez wiele lat sposób prowadzenia spraw karnych. Tradycyjne podejście wiąże się najczęściej z odmową składania wyjaśnień w postępowaniu przygotowawczym. Tymczasem liczba osób uniewinnionych po wniesieniu aktu oskarżenia to zaledwie ok. 3%. Czy sądzisz, że wszystkie pozostałe osoby popełniły zarzucane im przestępstwo czy też jest to wynik nieprawidłowo prowadzonego postępowania?

Niestety, wbrew zasadzie domniemania niewinności, prawidłowa obrona w polskim systemie postępowania karnego wymaga jej odwrócenia i podjęcia starań o udowodnienie niewinności.

W sprawach karnych tradycyjna taktyka obrony polega najczęściej na odmowie składanie wyjaśnień od samego początku sprawy. Odmowa składania wyjaśnień jest prawem podejrzanego ale naszym zdaniem podejrzany powinien ustosunkować się do zebranego materiału dowodowego. Przykładem jest wyrok w którym Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że „Jeżeli oskarżona, nie widziałaby w swoim zachowaniu niczego złego i nie musiałaby nic ukrywać, to nie sposób zrozumieć, dlaczego osoba niekarana, mająca rodzinę i ustaloną pozycję zawodową, miałaby zdecydować się na złożenie wyjaśnień pod koniec procesu, a nie wtedy, gdy stawiano ją w obliczu zarzutu popełnienia przestępstwa, powodującego zastosowanie tymczasowego aresztowania, skutkującego utratą dobrego imienia i niweczącego jej dorobek zawodowy.” – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 grudnia 2013 r., II AKa 212/13. Trudno nie zgodzić się z tą argumentacją.

Kancelaria proponuje więc odmienne podejście do prowadzenia spraw karnych:

  • aktywna obrona w postępowaniu przygotowawczym, składanie wniosków dowodowych, stanowisk w sprawie, wniosków o umorzenie postępowania, nie ograniczamy się do stwierdzenia, że “będziemy się bronić w sądzie”,
  • wykonujemy fotokopie akt sprawy, analizujemy dokumenty, znajdujemy rozbieżności w zeznaniach i innych dowodach, przedstawiamy sądowi rzeczywistą wersję wydarzeń, a nie tę przygotowaną przez prokuratora.

 

Czy jest możliwe umorzenie sprawy bez prowadzenia wieloletniej sprawy przed sądem?

 

Choć zdarza się rzadko, jednak przy dużym nakładzie pracy jest możliwe. Przykładem skutecznego zastosowania taktyki przez kancelarię jest umorzenie sprawy kilku osób oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Sprawa ta była prowadzona przez kilka lat przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu i obejmowała kilkaset tomów akt. W wyniku złożonego przez nas wniosku Sąd Okręgowy w Zamościu umorzył sprawę z uwagi na oczywisty brak faktycznych podstaw oskarżenia, tj. na podstawie art. 339 § 3 pkt 2 k.p.k. Nie doszło nawet do odczytania aktu oskarżenia!

 

ZOBACZ PRZYKŁAD NASZEJ SPRAWY!

Postanowienie Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 28 kwietnia 2022 r.

 

Jakie usługi świadczy w zakresie zagadnień związanych z prawem karnym świadczy Kancelaria Adwokacka DSP?

 

  • obrona w postępowaniu przygotowawczym
  • obrona w postępowaniu przed sądem,
  • reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, powodów cywilnych
  • sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
  • składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowego zwolnienia i przerwę w wykonaniu kary

 

Jakie sprawy prowadziła dotychczas Kancelaria Adwokacka DSP?

 

Prowadzimy sprawy karne od wielu lat. dotyczyły one większości przepisów Kodeksu karnego. Było to m.in. przestępstwa:

zabójstwa (art. 148 k.k.), spowodowania uszczerbku na zdrowiu (art.157 i 158 k.k), pobicia i bójki, w tym ze skutkiem śmiertelnym (art. 158 k.k.), narażenia człowieka na na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 k.k.), spowodowania wypadku w komunikacji (art. 177 k.k.), prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a k.k.), bezprawnego pozbawienia wolności (art. 189 k.k.), handlu ludźmi (art. 189a k.k.), oszustwa (art. 286 k.k.), wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym (art. 296 k.k.), podrabiania lub przerabiania dokumentów (art. 270 k.k.), poświadczenia w dokumencie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne (art. 271 k.k.) i wiele innych.

 

Artykuły prasowe o prowadzonych przez nas sprawach

 

Wypadek na szkolnej strzelnicy w Stalowej Woli

https://www.lublin112.pl/lukow-chcieli-rozliczyc-dlug-wywiezli-lasu-pobili-przywiazali-drzewa-foto/

https://www.lublin112.pl/zgwalcil-stojaca-przy-drodze-prostytutke-zabral-jej-rowniez-to-co-wczesniej-zarobila/

 

offer

Obsługa prawna

Obsługa prawna

Kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa

Prawo karne skarbowe

Prawo karne skarbowe

Prawo spółek, przekształcenie

Prawo spółek, przekształcenie

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prawo cywilne

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Prawo podatkowe

Prawo podatkowe

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Odszkodowania

Odszkodowania

Advocate Office DSP
Daszczuk Siembida Pękalski Dyś

call
for information

81 442 17 75