dsp team

dr Paweł Daszczuk

Paweł Daszczuk adwokat Lublin

Jestem adwokatem i doktorem nauk prawnych oraz adiunktem w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyłem również podyplomowe studia Master of Business Administration. Moja specjalizacja to obsługa prawna, kontrola podatkowa i przekształcenia spółek.

W latach 2003-2008 studiowałem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz w latach 2007-2009 rachunkowość i finanse. W 2008 r. odbyłem również studia prawnicze w ramach programu Sokrates Erasmus na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii.

Następnie w 2008 r. obroniłem pracę magisterską napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Andrzeja Kidyby pt. „Podwyższenie kapitału zakładowego w oparciu o kapitał docelowy” za którą zostałem nagrodzony III nagrodą w konkursie Przeglądu Prawa Handlowego na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego.

Po ukończeniu studiów w 2008 r. zostałem wpisany na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w kancelariach adwokackich adwokata Janusza  Łomży przy obsłudze podmiotów korporacyjnych oraz adwokata Stanisława Estreicha przy prowadzeniu spraw cywilnych i karnych, w szczególności procesowych.

Następnie w 2010 r. zostałem zatrudniony jako asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS gdzie prowadzę zajęcia z prawa handlowego oraz prawa przedsiębiorców.

W roku 2012 r. zdałem egzamin adwokacki i zostałem wpisany na listę adwokatów. Od 2013 r. prowadzę razem ze wspólnikami kancelarię adwokacką DSP Daszczuk Siembida Pękalski Dyś z siedzibą w Lublinie przy ul. Jasnej 8.

Od 2017 r. jestem recenzentem czasopisma Młoda Palestra wydawanym przez Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie w zakresie artykułów z prawa gospodarczego.

W czerwcu 2019 r. obroniłem przed komisją powołaną przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UMCS rozprawę doktorską pt. “Kurator prawa materialnego przedsiębiorcy – osoby prawnej” napisaną pod kierunkiem Prof. zw. dr hab. Andrzeja Kidyby. Jej recenzentami byli Prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner z Uniwersytetu Łódzkiego i Prof. zw. dr hab. Józef Frąckowiak z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od czerwca 2021 r. jestem członkiem Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Lublinie. Prowadzę również szkolenia dla aplikantów adwokackich oraz adwokatów, w tym z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców.

Jestem autorem artykułów naukowych z zakresu prawa gospodarczego i handlowego oraz prawa karnego skarbowego. Jestem też współautorem publikacji zbiorowych wydanych pod redakcją Prof. dr hab. Andrzeja Kidyby pt. Pozakodeksowe umowy handlowe oraz Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo. Opracowałem dla Systemu Informacji Prawnej LEX procedury związane z łączeniem i podziałem spółek.

W listopadzie 2021 r. nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazała się moja monografia pt. “Kurator jako przedstawiciel ustawowy osoby prawnej”.

W lutym 2022 r. zostałem adiunktem w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Od maja 2022 r. jestem opiekunem uczelnianej organizacji studenckiej “Koło Naukowe Prawa Handlowego” działającej przy Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

Od października 2023 r. współpracuję z Akademią Handlową Nauk Stosowanych w Radomiu prowadząc zajęcia dla studentów studiów podyplomowych MBA z prawa spółek handlowych.

Brałem udział w szeregu konferencjach poświęconych zagadnieniom prawa cywilnego, handlowego i karnego-skarbowego, w tym wygłaszając referaty.

Specjalizuję się w prawie cywilnym, gospodarczym i handlowym, karnym gospodarczym i karnym skarbowym. Główne zakres specjalizacji to obsługa prawna przedsiębiorców. Posiadam doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami z różnych sektorów gospodarki. Zajmuje się również bieżącym doradztwem przy prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym pozyskaniem finansowania.

Współpracuję z wieloma przedsiębiorcami, w tym cudzoziemcami.

Posługuję się biegle językiem angielskim. Mój wykonywany zawód to adwokat Lublin.


  28895
Dane kontaktowe:
p.daszczuk@kancelariadsp.pl
Tel. 887 404 409

team

Jakub Siembida

Michał Pękalski

Anna Dyś

Justyna Nesterak-Klamer

Patrycja Żyśko

Karolina Topolnicka

Advocate Office DSP
Daszczuk Siembida Pękalski Dyś

call
for information

81 442 17 75