dsp oferta

Kontrola podatkowa

Co robić, jak się do niej przygotować, jakie są konsekwencje i zagrożenia?

Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem przedsiębiorców w:

  • czynnościach sprawdzających,
  • kontroli podatkowej,
  • kontroli celno-skarbowej,
  • postępowaniach podatkowych.

 

Z uwagi na to, że organy prowadzą często szeroko zakrojone postępowania, udział prawnika doświadczonego w tego typu sprawach jest w zasadzie niezbędny. Przedsiębiorcy bardzo często bagatelizują kontrolę, uznając że wystarczające jest na tym etapie złożenie wyjaśnień przygotowanych przez księgowych. Jest to jednak bardzo poważny błąd, gdyż księgowi zajmują się bieżącą dokumentację i mogą nie znać skutków wynikających z przepisów (np. postępowanie karne, konsekwencje kontroli, zabezpieczenie majątku). Jest to bardzo ważne, ponieważ ustalenia z kontroli przenoszone są następnie do postępowania podatkowego a nawet karnego.

Organ zadaje wiele szczegółowych pytań, które już same przez siebie wskazują, jakie mogą być zamierzenie kontrolujących. Nie zawsze trzeba natychmiast odpowiadać na wszystkie pytania, jeżeli nie zna się konsekwencji odpowiedzi. Trzeba je najpierw dokładnie omówić. Pomoc doświadczonego prawnika pomoże w odpowiednim odniesieniu się do zgłaszanych przez organ wątpliwości. Tym bardziej należy precyzyjnie udzielać odpowiedzi na zadane pytania.

Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) organ podatkowy może przesłuchać stronę po wyrażeniu przez nią zgody. Do przesłuchania strony stosuje się przepisy dotyczące świadka, z wyłączeniem przepisów o środkach przymusu.

Jeżeli kontrola dotyczy przykładowo podatku VAT za jeden rok i zakończy się negatywnym dla kontrolowanego protokołem albo wynikiem kontroli, jest niemal pewne , że w wkrótce wszczęta zostanie kontrola kolejnych okresów dotyczących VAT ale także PIT. Co więcej, zaniedbanie pierwszej kontroli może doprowadzić do tego, że organ nie będzie już przyjmować wyjaśnień co do kolejnych okresów tylko automatycznie przeniesie ustalenia z pierwszej, negatywnie zakończonej kontroli.

W trakcie kontroli może zostać wszczęte także postępowanie karne dotyczące przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Wielu przedsiębiorców dziwi się, że dostaje wezwanie do stawienia się do Urzędu Celno-Skarbowego. Wydaje się im, ze sprawa może dotyczyć akcyzy za pojazd lub cła za przesyłkę z zagranicy. Tymczasem chodzi o wezwanie do przedstawienia zarzutów związanych z prowadzoną kontrolą, gdyż często ten urząd zajmuje się sprawami karnymi-skarbowymi. Skazanie może wiązać się z wysokimi grzywnami oraz zakazami pełnienia funkcji w organach spółek kapitałowych a nawet prowadzenia działalności gospodarczej. Bardzo poważne konsekwencje wiążą się także z tym, że organ może zabezpieczyć kwotę przewidywanego zobowiązania podatkowego i zająć rachunek bankowy przedsiębiorcy. Może to prowadzić w bardzo szybki sposób do utraty zdolności płatniczej, utraty kontrahentów a nawet upadłości i przejęcia majątku przez syndyka. Trzeba być przygotowanym na takie niebezpieczeństwo i reagować zanim będzie za późno. Zajęcie rachunku bankowego prowadzić najczęściej do zamknięcia działalności.

Sprawa jest o tyle poważna, że organy kwestionują koszty uzyskania przychodu (podatek dochodowy) oraz obniżenie podatku należnego o podatek naliczony (podatek VAT) nawet wtedy, gdy kontrolowany dysponuje dokumentami takimi jak faktury, potwierdzenia przelewów, pokwitowania zapłaty gotówką, dowody wypłaty gotówki z bankomatów. Urzędy kwestionują też zakup towarów lub usług, nawet jeżeli kontrowany rzeczywiście ten towar lub usługę  nabył i okazał kontrolującym.

Przy reprezentacji w tego rodzaju sprawach konieczna jest wiedza nie tylko z zakresu prawa podatkowego ale także sposobu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych, rejestrów sprzedaży i zakupu VAT, sposobu sporządzani remanentu. Nie wystarczy bowiem powołać się na ogóle przepisy i interpretacje. W ramach świadczonych usług Kancelaria pomaga formułować odpowiedzi, z wykorzystaniem interpretacji podatkowych i wyroków sądów administracyjnych, jak też sporządza zastrzeżenia do protokołów kontroli i pomaga podjąć decyzję o ewentualnej korekcie deklaracji.

Proszę też uważać na oferowaną przez organy możliwość złożenia korekty deklaracji. Może to spowodować jeszcze większe problemy. Jeżeli organ zakończył kontrolę w zakresie podatku VAT i deklaracja została skorygowana niewątpliwie będzie niedługo wszczęta kolejna kontrola w zakresie podatku dochodowego. Ponadto złożenie korekty nie w każdej sytuacji zapobiega wszczęciu postępowania karnego skarbowego w sprawie narażenia podatku na uszczuplenie.

W tego typu sprawach należy sprzeciwiać się twierdzeniom organu, który bez jakichkolwiek podstaw faktycznych uważa, że przedłożone przez Państwa dokumenty, jak i zeznania świadków są niewiarygodne bądź też organ „nie daje im wiary” a podatnik uczestniczył w działaniach mających na celu wyłudzenie podatku VAT. Jest to sytuacja, w której podatnik wykonał wszystkie możliwe czynności, rzeczywiście nabył towar ale jednak organ uważa, że transakcja była fikcyjna, gdyż towar został sprzedany przez inny podmiot, ale nie wskazuje przez kogo. Tym samym podatnik:

  • zapłacił za towar
  • zapłacił należny podatek
  • po kontroli organ domaga się ponownej zapłaty podatku wskutek „wyrzucenia” wydatków z kosztów

 

 

W ramach kursu Sekrety Spółek realizowanego we współpracy z naszą kancelarią otrzymasz zupełnie bezpłatnie kurs z którego pomocą przygotujesz Twoją firmę na ewentualną kontrolę z urzędu.

Dowiesz się z niego o swoich prawach oraz o tym, jak odpowiednio przygotować się na kontrolę, by spać spokojnie. Będziesz wiedział czym się różni kontrola podatkowa a postępowanie podatkowe, czynności sprawdzające a kontrola podatkowa, kontrola podatkowa a kontrola celno-skarbowa, jak też czym jest kontrola krzyżowa, kontrola podatku dochodowego, kontrola podatku VAT.

Poznasz zasady kontroli podatkowej osoby fizycznej, kontroli podatkowej spółki z o.o., kontroli podatkowej przedsiębiorcy, etapy kontroli podatkowej, czym kończy się kontrola podatkowa, jak przebiega kontrola podatkowa, jak wygląda kontrola podatkowa czy też jest możliwa kontrola podatkowa w biurze rachunkowym?

Kurs udzieli też odpowiedzi na pytanie czy warto składać korektę deklaracji, czy czynny żal w kontroli podatkowej chroni przed wydaniem decyzji określającej, ile lat wstecz może być prowadzona kontrola, kiedy się przedawniają podatki, czym kończy się kontrola podatkowa.

Kurs przygotował adwokat dr. Paweł Daszczuk specjalizujący się w temacie kontroli podatkowej i obsłudze przedsiębiorców.

Przeczytaj również

26 października, 2022

Rozprawa apelacyjna w sprawie uniewinnienia od zarzutów korupcji w związku z kontrolą skarbową

Poniżej przedstawiamy relację prasową i radiową z jednego z procesów prowadzonych przez Kancelarię....
26 października, 2022

Nowa publikacja "MERITUM Prawo spółek. Tom I i II"

W grudniu 2019 r. ukazało się nowe wydanie publikacji z serii

oferta

Obsługa prawna

Obsługa prawna

Prawo karne skarbowe

Prawo karne skarbowe

Prawo spółek

Prawo spółek

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo podatkowe

Prawo podatkowe

Windykacja należności

Prawo podatkowe

Postępowanie rejestrowe

Prawo podatkowe

Odszkodowania

Odszkodowania

Prawo karne

Prawo karne

Prawo nieruchomości

Prawo karne

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Kancelaria Adwokacka DSP
Daszczuk Siembida Pękalski Dyś

zadzwoń
po informację

81 442 17 75