dsp oferta

Prawo gospodarcze

Kancelaria świadczy usługi w zakresie następujących zagadnień związanych z prawem gospodarczym:

  • stała obsługa prawna przedsiębiorców
  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami i organami administracji publicznej
  • sporządzanie i opiniowanie umów
  • przygotowywanie opinii i informacji prawnych w sprawach przedstawionych przez przedsiębiorców
  • reprezentowanie przedsiębiorców w sprawach dotyczących zapłaty wynagrodzeń za roboty budowlane, zwłaszcza gdy inwestor odmawia zapłaty powołując się na to, że z uwagi na wady nie został sporządzony protokół odbioru;
  • spory dotyczące podwyższenia wynagrodzenia w związku ze wzrostem cen stali, styropianu i innych materiałów budowlanych i robocizny
  • spory na tle umów najmu, leasingu, factoringu
  • windykacja należności, wraz z wnioskami o zabezpieczenie

oferta

Obsługa prawna

Obsługa prawna

Kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa

Prawo karne skarbowe

Prawo karne skarbowe

Prawo spółek, przekształcenie

Prawo spółek, przekształcenie

KRS postępowanie rejestrowe

Prawo spółek, przekształcenie

Prawo karne

Prawo karne

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo podatkowe

Prawo podatkowe

Windykacja należności

Prawo podatkowe

Odszkodowania

Odszkodowania

Prawo nieruchomości

Odszkodowania

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Kancelaria Adwokacka DSP
Daszczuk Siembida Pękalski Dyś

zadzwoń
po informację

81 442 17 75