dsp oferta

Windykacja należności

Kancelaria Adwokacka DSP w Lublinie oferuje profesjonalną i skuteczną pomoc prawną w zakresie windykacji należności.

Oferta Kancelarii w zakresie windykacji długów jest kierowana zarówno do tych, którzy mają już za sobą już pierwszy etap i uzyskali nakaz zapłaty, ale także do tych, których postępowanie o  odzyskanie należności dopiero się rozpoczyna.

Prowadzimy windykację przedsądową w ramach której m.in.: monitorujemy bieżące wykonanie zobowiązań dłużnika, przesyłamy wezwania do zapłaty, weryfikujemy majątek dłużnika. Kierujemy do sądu:

  • powództwa o zapłatę w postępowaniu nakazowym, upominawczym, gospodarczym
  • wnioski o zabezpieczenie powództwa
  • wnioski o ogłoszenie upadłości dłużnika
  • wnioski o wyjawienie majątku
  • wnioski o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Kancelaria Adwokacka DSP prowadziła wiele postępowań sądowych i egzekucyjnych, w większości zakończonych wyegzekwowaniem kwot na rzecz wierzycieli. Stale współpracujemy ze sprawdzonymi komornikami dzięki czemu wierzyciel może szybciej odzyskać swoje wierzytelności.

Kancelaria Adwokacka DSP na bieżąco monitoruje postępy w toczących się sprawach, tak, ażeby Klienci mogli być na bieżąco informowani o przebiegu ich spraw.

Kancelaria Adwokacka DSP dąży do wyegzekwowania kwoty głównej, jak i odsetek oraz kosztów postępowania poniesionych przez klientów w związku z dochodzeniem wierzytelności.

oferta

Obsługa prawna

Obsługa prawna

Kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa

Prawo karne skarbowe

Prawo karne skarbowe

Prawo spółek, przekształcenie

Prawo spółek, przekształcenie

KRS postępowanie rejestrowe

Prawo spółek, przekształcenie

Prawo karne

Prawo karne

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo podatkowe

Prawo podatkowe

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Odszkodowania

Odszkodowania

Prawo nieruchomości

Odszkodowania

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Kancelaria Adwokacka DSP
Daszczuk Siembida Pękalski Dyś

zadzwoń
po informację

81 442 17 75