dsp Porady

W jaki sposób zawiesić działalność gospodarczą?

8 grudnia, 2022
W jaki sposób zawiesić działalność gospodarczą?

Przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców umożliwiają przedsiębiorcom zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców niezatrudniających pracowników.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą zawiesić działalność na czas nieokreślony albo określony ale nie krótszy niż 30 dni.

W przypadku spółek działalność może być zawieszona na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Do zawieszenia wykonywania działalności potrzebne jest złożenie wniosku. Osoba fizyczna składa go do CEiDG zaś spółka do KRS. W przypadku spółki należy do niego dołączyć:

– oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników

– uchwałę wspólników albo zarządu o zawieszeniu działalności

Wniosek jest bezpłatny!

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może jednak m.in. wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów; przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; zbywać własne środki trwałe i wyposażenie.

W przypadku osób fizycznych złożenie wniosku jest bardzo proste i nie wymaga pomocy kancelarii. Zawieszenie wykonywania działalności przez spółkę jest bardziej skomplikowane, gdyż wymaga przygotowania i wprowadzenia do Portalu Rejestrów Sądowych odpowiednich dokumentów w postaci elektronicznych. Służymy pomocą w przygotowaniu takiego zgłoszenia dla spółek.

Prosimy zostawić komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj kolejne

Popularne

  • Więcej
  • Więcej
  • Więcej
  • Więcej

Kancelaria Adwokacka DSP
Daszczuk Siembida Pękalski Dyś

zadzwoń
po informację

81 442 17 75