dsp Aktualności

Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym

26 października, 2022
Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym

W dniu 6.10.2016 r. na Sali Notowań w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się konferencja „Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym”. Stanowi ona kontynuację dwóch dotychczas zorganizowanych przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS Konferencji, ukazujących złożoną problematykę relacji Skarbu Państwa z innymi uczestnikami działalności gospodarczej. Obecna Konferencja jest organizowana razem z Katedrą Prawa Gospodarczego Prywatnego UKSW. W konferencji wziął udział adwokat Paweł Daszczuk.

W trzeciej odsłonie cyklu organizowanych konferencji, organizatorzy chcieliby spojrzeć na Skarb Państwa z nieco innej niż dotychczas strony. Mianowicie, z punktu widzenia uczestnictwa Skarbu Państwa na rynku kapitałowym, jako inwestora, podmiotu emitującego papiery wartościowe i przez pryzmat jego relacji z innymi uczestnikami rynku kapitałowego.

Problematyka udziału Skarbu Państwa na rynku kapitałowym wydaje się zagadnieniem ważnym i aktualnym. W dobie rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, poruszenie zagadnień uczestnictwa w nim Skarbu Państwa jest konieczne, zważywszy na niewielką ilość tego typu inicjatyw w skali naszego kraju.

Autor: Adrian Niewęgłowski; źródło: https://spkinarynku.wordpress.com/

PROGRAM
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (Sala Notowań)
6 października 2016 r.

9:00-9:30 Uroczyste otwarcie i wystąpienia gości honorowych
9:30-12:00 CZĘŚĆ I
Prowadzący: Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba
Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
9:30-9:50 prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner – Uniwersytet Łódzki
Giełdowe spółki Skarbu Państwa jako państwowe osoby prawne – zarysowanie problemu na gruncie współczesnej doktryny i orzecznictwa
9:50-10:10 prof. zw. dr hab. Maciej Bałtowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Więcej władzy niż własności – Skarb Państwa jako szczególny inwestor na Giełdzie Papierów Wartościowych
S.A. w Warszawie
10:10-10:30 dr hab. Ryszard Czerniawski, prof. nadzw.
Uniwersytet SWPS w Warszawie

Spółka Skarbu Państwa na rynku kapitałowym: potrzebna czy zbyteczna?
10:30-10:50 dr hab. Artur Nowacki – Uniwersytet Warszawski
Realizacja interesu publicznego niezarobkowego przez spółkę Skarbu Państwa notowaną na rynku regulowanym
10:50-11:10 dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. nadzw.
Uniwersytet Gdański

Interes a cel spółki Skarbu Państwa (w szczególności na rynku kapitałowym)
11:10-12:00 Dyskusja
12:00-12.20 Przerwa kawowa
12:20-14:00 CZĘŚĆ II
Prowadzący: Prof. zw. dr hab. Marek Michalski
Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
12:20-12:40 dr hab. Jan Olszewski, prof. nadzw.
Uniwersytet Rzeszowski

Wybrane obowiązki informacyjne w Spółkach Skarbu Państwa
12:40-13:00 dr hab. Tomasz Oczkowski
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Analiza przepisów dotyczących zwołania i przeprowadzenia walnego zgromadzenia publicznej spółki akcyjnej (rozważania w kontekście zagrożenia „kradzieżą” spółki akcyjnej)
13:00-13:20 dr Piotr Stanisławiszyn – Uniwersytet Opolski
Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym a standardy rzetelności i efektywności Informacyjnej
13:20-13:40 mgr Aleksandra Surma-Buczek
Uniwersytet Warszawski

Uprawnienia akcjonariuszy mniejszościowych w spółkach z większościowym udziałem Skarbu Państwa
– realne czy iluzoryczne?
13:40-14:00 dr Piotr M. Wiórek, LL.M. – Uniwersytet Wrocławski
Ochrona giełdowych Spółek Skarbu Państwa i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kontrolę inwestycji zagranicznych
14:00-14:50 Dyskusja
14:50-15:20 Podsumowanie i zakończenie
15:20-16:20 Obiad

Czytaj kolejne

Popularne

  • Więcej
  • Więcej
  • Więcej
  • Więcej

Archiwum

Kancelaria Adwokacka DSP
Daszczuk Siembida Pękalski Dyś

zadzwoń
po informację

81 442 17 75