dsp oferta

Odszkodowania

Kancelaria Adwokacka DSP świadczy usługi w zakresie następujących zagadnień związanych z odszkodowaniami:

  • sprawy o rekompensatę i zadośćuczynienia przeciwko zakładom ubezpieczeń oraz innym odpowiedzialnym osobom z tytułu wypadków komunikacyjnych z OC i AC,
  • sprawy dotyczące wypadków przy pracy i w drodze do pracy,
  • sprawy dotyczące błędów w sztuce lekarskiej, zakażeń w szpitalach;
  • sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej, pogorszenie sytuacji życiowej, rozstrój zdrowia,
  • sprawy o pokrycie kosztów leczenia
  • sprawy o odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
  • sprawy o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  • pomoc w uzyskaniu renty odszkodowawczej z tytułu zwiększonych potrzeb oraz renty z tytułu utraconego dochodu

oferta

Obsługa prawna

Obsługa prawna

Kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa

Prawo karne skarbowe

Prawo karne skarbowe

Prawo spółek, przekształcenie

Prawo spółek, przekształcenie

KRS postępowanie rejestrowe

Prawo spółek, przekształcenie

Prawo karne

Prawo karne

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo podatkowe

Prawo podatkowe

Windykacja należności

Prawo podatkowe

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Prawo nieruchomości

Prawo gospodarcze

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Kancelaria Adwokacka DSP
Daszczuk Siembida Pękalski Dyś

zadzwoń
po informację

81 442 17 75