dsp Archiwum

29 grudnia, 2022

Wyrok NSA w sprawie dotyczącej zawieszenia biegu terminu przedawnienia

W dniu 8 marca 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie I FSK 2117/21 w którym uchylił zaskarżony wyrok w całości i przekazał...

Kancelaria Adwokacka DSP
Daszczuk Siembida Pękalski Dyś

zadzwoń
po informację

81 442 17 75