dsp Aktualności

Kilka uwag o kredycie konsumenckim

26 października, 2022
Kilka uwag o kredycie konsumenckim

W grudniu ukazał się kolejny numer czasopisma Acta Universitatis Stetinensis. Opublikowano w nim artykuł adwokata Pawła Daszczuka o zmianach w ustawie o kredycie konsumenckim, który dotyczy w szczególności definicji instytucji pożyczkowej oraz sposobu obliczania maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu. Zmiany te mają istotne znaczenie dla przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich, jak i dla samych konsumentów. Sposób obliczania kwoty maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytów odnosi się do udostępnienia środków pieniężnych konsumentowi, a nie ich przekazania czy wypłaty, co może prowadzić do szeregu wątpliwości w praktyce zawierania umów. W artykule dokonano wykładni przepisów ustawy próbując ustalić w jaki sposób zmiany przepisów przyczynią się do ochrony konsumentów.

Pełny tekst publikacji można pobrać pod tym linkiem

AIS-nr-17-2017

Czytaj kolejne

Popularne

  • Więcej
  • Więcej
  • Więcej
  • Więcej

Archiwum

Kancelaria Adwokacka DSP
Daszczuk Siembida Pękalski Dyś

zadzwoń
po informację

81 442 17 75