dsp Aktualności

Własność intelektualna w działalności gospodarczej

26 października, 2022
Własność intelektualna w działalności gospodarczej

W dniach 10-11 w Lublinie na Wydziale Prawa i Administracji UMCS odbywa się ogólnopolska konferencja naukowa „Własność intelektualna w działalności gospodarczej”.  Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem o czym świadczyła nie tylko liczba osób, które wygłaszały referat ale przede wszystkim liczba uczestników. Prawo własności intelektualnej jest bardzo dynamicznie rozwijającą się dyscypliną prawa. Prof. dr hab. Ryszard Skubisz, prowadzący jeden z paneli, zauważył, że Polska jest drugim krajem w Europie pod względem ilości osób, które zajmują się naukowo tą dyscypliną. W trakcie obrad wskazano na rosnące znaczenie ochrony własności intelektualnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, co widać wyraźnie w branży meblarskiej.

Ten dynamiczny rozwój daje się zauważyć również w sprawach prowadzonych przez kancelarię. W szczególności dotyczy to ochrony znaków towarowych oraz spraw dotyczących wprowadzającego w błąd oznaczenia towarów lub usług. Uczestnictwo w tego typu wydarzeniach pozwala nam być w stałym kontakcie z najnowszymi poglądami nauki i praktyki na te, ważne z punktu widzenia naszych klientów sprawy.

Poniżej mogą Państwo zapoznać się z tematami, które były poruszane w trakcie konferencji.

KONFERENCJA NAUKOWA
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
DZIEŃ I

PANEL I: HANDLOWE ASPEKTY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

MODERATOR: PROF. DR HAB. RYSZARD SKUBISZ

9.30-9.45

Postępowanie w sprawie sprzeciwu w prawie znaków towarowych po nowelizacji p.w.p. 
prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Uniwersytet w Białymstoku

9.45-10.00 Ochrona oznaczeń geograficznych wód mineralnych, Wyzwania dla praktyki 
dr Edyta Całka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
10.00-10.15 Jurysdykcja i prawo właściwe w sporach o naruszenie praw własności intelektualnej w Internecie 
dr Piotr Kostański, Uniwersytet Jagielloński
10.15-10.30 Wzory przemysłowe w dziedzinie meblarstwa. Przegląd orzecznictwa 
dr Kinga Wernicka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
10.30-10.45 Rzecznik Patentowy. Zawód (bez) przyszłości 
dr Magdalena Rutkowska-Sowa, Uniwersytet w Białymstoku
10.45-11.00 Funkcje i zakres pojęcia prawnego komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych 
dr Marek Salamonowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
11.00-11.15 Parodia znaku towarowego – jak daleko można się posunąć (analiza prawnoporównawcza)? 
dr Joanna Jowita Sitko, Politechnika Lubelska
11.15-11.40 Dyskusja

PANEL II: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MODERATOR: DR HAB. PAWEŁ FAJGIELSKI,  PROF. KUL

11.55-12.10 Unijna reforma ochrony danych osobowych- największe wyzwania dla polskiego przedsiębiorcy 
mgr Maciej Chodorowski, Omni Modo
12.10-12.25 Automatyzacja procesów przetwarzania danych przez przedsiębiorców w świetle przepisów rozporządzenia ogólnego 
dr Paweł Litwiński, Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów
12.25-12.40 Biometria: ochrona prywatności versus bezpieczeństwo tożsamości 
dr Remigiusz Lewandowski, OPTeam Spółka Akcyjna
12.40-12.55 Obowiązki ochrony danych osobowych – jak sprawić by nie przeszkadzały w normalnej działalności przedsiębiorstwa 
dr Łukasz Kister, Dyrektor Departamentu Audytu i Bezpieczeństwa – Administrator Bezpieczeństwa Informacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
12.55-13.20 Dyskusja

PANEL III: KOMERCJALIZACJA PRAWA AUTORSKIEGO

MODERATOR: DR HAB. JERZY SZCZOTKA, PROF. UMCS

14.20-14.35 Rozporządzalność autorskich praw majątkowych 
prof. dr hab. Jan Błeszyński, Uniwersytet Warszawski
14.35-14.50 Kilka uwag krytycznych dotyczących oceny zasad budowy programu telewizyjnego w prawie polskim 
prof. dr hab. Piotr Ślęzak, Uniwersytet Śląski
14.50-15.05 Prawo autorskie a informacja publiczna 
prof. dr hab. Jacek Sobczak, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
15.05-15.20 Wybrane zagadnienia problematyki utworów osieroconych w praktyce działalności gospodarczej 
dr Joanna Banasiuk, Uniwersytet w Białymstoku
15.20-15.35 Ograniczenia praw autorskich w prasowej działalności wydawniczej 
dr Katarzyna Błeszyńska, Uniwersytet Warszawski
15.35-15.50 Wolne czy w chmurach?
Alternatywne modele dystrybucji oprogramowania
dr Krzysztof Żok, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
15.50-16.05 Prawo autorskie a świadczenie usług drogą elektroniczną
dr Ksenia Kakareko, Uniwersytet Warszawski
16.05-16.20 Autorskie prawa majątkowe jako przedmiot aportu do spółki kapitałowej 
Karolina Kulikowska, Uniwersytet Jagielloński
16.20-16.45 Dyskusja
16.45-17.00 Podsumowanie I dnia konferencji

KONFERENCJA NAUKOWA
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
DZIEŃ II

PANEL IV: WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

MODERATOR: DR HAB. BEATA JEŻYŃSKA, PROF. UMCS

9.15-9.30 Wyłączne prawo do odmian roślin w krajowym i wspólnotowym modelu ochrony – wybrane zagadnienia
dr Paweł Gała, Uniwersytet Śląski
9.30-9.45 Znaczenie odstępstwa rolnego w działalności gospodarczej
mgr Cezary Zapała, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
9.45-10.00 Ochrona ras zwierząt w prawie własności intelektualnej
Alicja Żywicka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
10.00-10.15 Licencja na korzystanie z chronionej odmiany rośliny
Paweł Weijers, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
10.15-10.45 Dyskusja

PANEL V: POGRANICZA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W DOBIE KOMERCJALIZACJI

MODERATOR: DR HAB. GRZEGORZ KOZIEŁ

11.15-11.30 Komercjalizacja postaci fikcyjnej. Aspekt prawny 
dr hab. Grzegorz Tylec, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
11.30-11.45 Komercjalizacja wizerunku. Aspekty prawne 
Natalia Ściuba, Małgorzata Szwed, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
11.45-12.00 Komercyjne wykorzystanie sztuki ulicznej (murale) w kontekście wolności panoramy 
Ewa Jakimczuk
12.00-12.15 Umowa licencji na bazy danych
mgr Roman Bieda, Maruta Kancelaria Radców Prawnych
12.15-12.30 Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw osobistych działalności prasowej
mgr Anna Barć-Krupińska, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
12.30-12.45 Ochrona znaków towarowych w działalności gospodarczej. Ujęcie prawnokarne
mgr Maciej Błotnicki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
12.45-13.00 Przedsiębiorca a prawa do wytworu intelektualnego stworzonego przez jego pracownika
Paweł Juściński, Przemysław Juściński, Uniwersytet Jagielloński
13.00-13.25 Dyskusja

PANEL VI: PRAWO KONKURENCJI A PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

MODERATOR: DR ADRIAN NIEWĘGŁOWSKI

13.25-13.40 Niedozwolone naśladownictwo produktów w działalności gospodarczej 
Natalia Tomasiak, Joanna Smoczyńska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
13.40-13.55 Klientela przedsiębiorcy jako dobro niematerialne 
Paulina Miksza, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
13.55-14.10 Własność intelektualna, a prawo konkurencji. O granicach dozwolonej odmowy udzielenia licencji przez podmiot dominujący na rynku 
mgr Adrian Bielecki, Uniwersytet Warszawski
14.10-14.25 Renoma jako dobro niematerialne ze szczególnym uwzględnieniem problematyki znaków towarowych
mgr Arkadiusz Baran, Uniwersytet Jagielloński
14.25-14.50 Dyskusja
14.50-15.20

Podsumowanie konferencji

 

 

Czytaj kolejne

Popularne

  • Więcej
  • Więcej
  • Więcej
  • Więcej

Archiwum

Kancelaria Adwokacka DSP
Daszczuk Siembida Pękalski Dyś

zadzwoń
po informację

81 442 17 75