dsp Porady

Opodatkowanie spółki z o.o. i wypłat dla wspólników

21 sierpnia, 2023
Opodatkowanie spółki z o.o. i wypłat dla wspólników

Jakie podatki płaci spółka z o.o.?

Spółka z o.o. jest osobą prawną podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Ustawa przewiduje dwie stawki tego podatku:

1) 19% CIT;
2) 9% CIT przy rocznych przychodach nieprzekraczających 2 000 000 euro oraz inne warunki;

Opodatkowanie spółki

19% CIT

duży podatnik

9% CIT

mały podatnik

 • dochód do opodatkowania – 100 000 zł
 • podatek CIT 19% = 19 000 zł
 • po opodatkowaniu = 81 000 zł
 • dochód do opodatkowania – 100 000 zł
 • podatek CIT 9% = 9 000 zł
 • po opodatkowaniu = 91 000 zł

Opodatkowanie wspólnika (dywidenda)

 • wypłacony zysk – 81 000 zł
 • podatek od dywidendy (19%) – 15 390 zł
 • po opodatkowaniu = 65 610 zł
 • łącznie podatek (19 000 + 15 390) = 34 390 zł
 • realna łączna stopa podatku – 34,39%
 • składka zdrowotna – 0 zł
 • danina solidarnościowa – 0zł

Oznacza to, że łącznie spółka i Ty zapłaciliście ok. 35 000 zł podatku (dokładnie to 34 390 zł) co stanowi 34,39 % pieniędzy zarobionych przez spółkę. 

 • wypłacony zysk – 91 000 zł
 • podatek od dywidendy (19%) – 17 290 zł
 • po opodatkowaniu = 73 710 zł
 • łącznie podatek (9 000 + 17 290) = 26 290 zł
 • realna łączna stopa podatku – 26,29%
 • składka zdrowotna – 0 zł
 • danina solidarnościowa – 0zł

Oznacza to, że łącznie spółka i Ty zapłaciliście ok. 26.000 zł podatku (dokładnie to 26 290 zł) co stanowi 26,29 % pieniędzy zarobionych przez spółkę. 

CIT estoński
Od niedawna obowiązuje również tzw. CIT estoński czyli ryczałt od dochodów spółek. Stawki tego podatku są nieznacznie wyższe od klasycznego CIT (20% zamiast 19% i 10% zamiast 9%) ale ryczałt niesie ze sobą dwie istotne korzyści.
Po pierwsze opodatkowaniu podlegają tylko kwoty wypłacone wspólnikom tytułem dywidendy lub tzw. ukrytych zysków. Oznacza to „oszczędność” na podatku dochodowym od osób prawnych dopóki nie zostanie wypłacony wspólnikowi.
Po drugie CIT estoński przewiduje tzw. mechanizm pomniejszenia podatku od dywidendy płaconego przez wspólnika
Zgodnie z art. 30a ust. 19 u.p.d.o.f. zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1 pkt 4, od przychodów uzyskiwanych przez wspólnika z wypłat podzielonych zysków spółki osiągniętych przez tę spółkę w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, zgodnie z przepisami rozdziału 6b u.p.d.o.p, jeżeli pochodzą z podziału zysków z tego okresu wyodrębnionych w kapitale własnym spółki, pomniejsza się o kwotę stanowiącą:
1) 90% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany – w przypadku przychodów z podzielonego zysku wypłaconych z zysków spółki opodatkowanych zgodnie z art. 28o ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo
2) 70% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany – w przypadku przychodów z podzielonego zysku wypłaconych z zysków spółki opodatkowanych zgodnie z art. 28o ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Opodatkowanie spółki

20% ryczałtu „CIT”

duży podatnik

10% ryczałtu „CIT”

mały podatnik

 • zysk wypłacony – 100 000 zł
 • podatek 20% = 20 000 zł
 • zysk wypłacony – 100 000 zł
 • podatek 10% =  10 000 zł

w tym przypadku ryczałt płacony jest od kwoty wypłaconej czyli od 100.000 zł

 • wypłacony zysk – 100 000 zł
 • podatek od dywidendy (19%) – 19 000 zł
 • kwota pomniejszenia 70% CIT = 14 000
 • podatek od dywidendy w estońskim = 5 000 zł
 • łącznie podatek (20 000 + 5 000 ) = 25 000 zł
 • realna łączna stopa podatku – 25%
 • składka zdrowotna – 0 zł
 • danina solidarnościowa – 0zł
 • wypłacony zysk – 100 000 zł
 • podatek od dywidendy (19%) – 19 000 zł
 • kwota pomniejszenia 90% CIT = 9 000 zł
 • podatek od dywidendy w estońskim= 10 000 zł
 • łącznie podatek (10 000 +  10 000) = 20 000 zł
 • realna łączna stopa podatku – 20%
 • składka zdrowotna – 0 zł
 • danina solidarnościowa – 0zł

Są to najprostsze sposoby wypłacania środków ze spółki. Przepisy przewidują też inne, które mogą okazać się w niektórych przypadkach korzystniejsze podatkowo. Są to m.in.:

a) wynagrodzenie za pełnienie funkcji w organach spółki

12% PIT – do kwoty nieprzekraczającej 120 000 zł. Przy czym z uwagi na kwotę wolną w wysokości 30.000 zł podatek dochodowy płacimy faktycznie od kwoty 90.000 zł. Jeżeli więc dochód wynosi 120.000 zł wówczas podatek wynosi 10.800 zł a nie 14.400 zł. Przy takim dochodzie realna stawka podatku wynosi 9%. Realnie 12% będzie płatne przy dochodzie ok. 130.000 zł czyli ok. 11.000 zł miesięcznie. Po opodatkowaniu będzie to ok. 10.000 zł miesięcznie po opodatkowaniu.

32% PIT – od kwoty powyżej 120 000 zł. Od nadwyżki ponad tę kwotę trzeba zapłacić podatek dochodowy w stawce 32%. Należy jednak pamiętać, że kwota wolna nie ma wpływu na przekroczenie tego limitu.

w tym przypadku można zastosować ksozty uzyskania przychodów w kwocie 250 zł miesięcznie (art. 22 ust. 9 pkt 5 w zw. z art. 13 pkt 7 w zw. z art. 22 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f.).

9% składki zdrowotnej.

Oznacza to, że łącznie z podatkiem dochodowym obciążenie wyniesie 21 % (realnie 18%) albo 41% przy dochodzie podlegającym drugiej skali podatkowej

b) powtarzające się świadczenia niepieniężne

W tym przypadku wspólnik nie płaci składki zdrowotnej. Oznacza to, że opodatkowanie wyniesie 12% PIT do 120.000 zł dochodu rocznie (realnie 18%) i 32% po przekroczeniu tej kwoty. Jest to najkorzystniejszy na ten moment sposób opodatkowania usług świadczonych na rzecz spółki przez wspólnika

c) najem lub dzierżawa

W tym przypadku można zastosować opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł

12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł

Prosimy zostawić komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj kolejne

Popularne

 • Więcej
 • Więcej
 • Więcej
 • Więcej

Kancelaria Adwokacka DSP
Daszczuk Siembida Pękalski Dyś

zadzwoń
po informację

81 442 17 75