dsp zespół

Jakub Siembida

Jakub Siembida


Adwokat Jakub Siembida jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prace magisterską pt. „Charakterystyka i właściwości Demokratycznego Państwa Prawnego” pisaną pod kierownictwem prof. dr hab. Antoniego Pieniążka obronił z wynikiem bardzo dobrym. W 2008 roku wpisany na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Podczas trwania aplikacji doświadczenie zdobywał w Kancelarii Adwokackiej adwokata Stanisława Estreicha, adw. Marii Maleskiej i adw. Krzysztofa Oleszczuka w Lublinie. W 2012 roku z wynikiem bardzo dobrym zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów ORA w Lublinie. W 2011 r. ukończył podyplomowe kursy z zakresu prawa podatkowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku.

Adwokat Jakub Siembida specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w szczególności prawa rodzinnego, rzeczowego, spadkowego oraz prawa karnego i prawa administracyjnego. Świadczy usługi prawne również w zakresie stałej, kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.

Zainteresowania: narciarstwo, motocykle – członek Klubu Motocyklowego Adwokatury Polskiej.


  28895
Dane kontaktowe:
j.siembida@kancelariadsp.pl
Tel. 606 858 660

zespół

dr Paweł Daszczuk

Michał Pękalski

Anna Dyś

Justyna Nesterak-Klamer

Patrycja Żyśko

Karolina Topolnicka

Kancelaria Adwokacka DSP
Daszczuk Siembida Pękalski Dyś

zadzwoń
po informację

81 442 17 75