dsp zespół

Michał Pękalski

Michał Pękalski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracę magisterską pt. „Harmonizacja standardów praw człowieka w Europie, Rada Europu a UE” pisaną pod kierownictwem prof. dr hab. Leszka Leszczyńskiego obronił z wynikiem bardzo dobrym.

W 2008 roku wpisany na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Podczas trwania aplikacji doświadczenie zdobywał w warszawskiej Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych „Synoradzki, Bentkowska i Partnerzy” oraz w Kancelarii Adwokackiej adwokata Janusza Łomży w Lublinie.

W 2012 roku z wynikiem bardzo dobrym zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów ORA w Lublinie.

Specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w szczególności prawa rodzinnego, rzeczowego, spadkowego oraz prawa karnego i prawa administracyjnego.

Świadczy usługi prawne również na rzecz Polaków mieszkających w USA. Współpracuje z kancelarią adwokacką w Nowym Jorku Polish Law Office adwokat Ewy Pękalskiej oraz kancelarią adwokata Raymonda Ryduchowskiego z New Jersey.

Włada biegle językiem angielskim.


  28895
Dane kontaktowe:
m.pekalski@kancelariadsp.pl
Tel. 513 128 289

zespół

dr Paweł Daszczuk

Jakub Siembida

Anna Dyś

Justyna Nesterak-Klamer

Patrycja Żyśko

Karolina Topolnicka

Kancelaria Adwokacka DSP
Daszczuk Siembida Pękalski Dyś

zadzwoń
po informację

81 442 17 75