dsp zespół

Justyna Nesterak-Klamer

Justyna Nesterak-Klamer

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

Od 2015 r. współpracuje z Kancelarią DSP Daszczuk Siembida Pękalski Dyś w Lublinie.

W 2021 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

Specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa karnego oraz prawa administracyjnego. Reprezentuje klientów przed sądami i organami administracji publicznej.

Biegle włada językiem  angielskim.


  28895
Dane kontaktowe:
j.nesterak@kancelariadsp.pl
Tel. 601 724 176

zespół

dr Paweł Daszczuk

Jakub Siembida

Michał Pękalski

Anna Dyś

Patrycja Żyśko

Karolina Topolnicka

Kancelaria Adwokacka DSP
Daszczuk Siembida Pękalski Dyś

zadzwoń
po informację

81 442 17 75