Anna Dyś

Prawnicy by

adwokat Anna Dy-Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Równocześnie podjęła studia na kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, które ukończyła także z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracę magisterską pt. „Unia Europejska jako nowy typ wspólnoty międzynarodowej.”

W latach 2010 – 2012 odbyła aplikację adwokacką w Kancelarii Adwokackiej adwokata Stanisława Estreicha. Po złożeniu egzaminu adwokackiego w 2013 roku została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie.

Specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego oraz administracyjnego. Ponadto zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem medycznym.

Włada językiem angielskim, zna także język rosyjski oraz język francuski.


  28895
Dane kontaktowe:
a.dys@kancelariadsp.pl
Tel. 602 527 607