dsp Aktualności

26 października, 2022

Własność intelektualna w działalności gospodarczej

W dniach 10-11 w Lublinie na Wydziale Prawa i Administracji UMCS odbywa się ogólnopolska konferencja naukowa „Własność...
26 października, 2022

Warsztaty z tworzenia spółek kapitałowych

W dniu 7 grudnia 2016 r. w ramach Akademii Prawa Spółek odbyły się warsztaty z tworzenia spółek kapitałowych. Warsztaty zorganizowało Koło...
26 października, 2022

Adwokat Paweł Daszczuk recenzentem czasopisma Młoda Palestra

Jest nam miło poinformować, że adwokat Paweł Daszczuk został recenzentem artykułów z zakresu prawa gospodarczego w czasopiśmie Młoda Palestra...
26 października, 2022

Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym

W dniu 6.10.2016 r. na Sali Notowań w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się konferencja „Spółki Skarbu Państwa na...
26 października, 2022

Ogólnopolski Zjazd Cywilistów – Międzyzdroje 2016

W dniach 21-23.09.2016 r. w Międzyzdrojach odbył się VI Ogólnopolski Zjazd Cywilistów „Prawo kontraktów” zorganizowany przez Katedrę...
26 października, 2022

Wykonywanie zawodów prawniczych w obliczu planowanych reform

W dniu 20 czerwca 2016 r. w Lublinie w gmachu Trybunału Koronnego odbyła się konferencja naukowa ” Wykonywanie zawodów prawniczych w obliczu...
26 października, 2022

Prawne aspekty funkcjonowania i opodatkowania sektora wydobywczego i energetycznego

W dniu 10.06.2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawne...
26 października, 2022

Decyzja w sprawie majątku Gardzienice

Wojewoda Lubelski decyzją z dnia 17 maja 2016 r. orzekł, że nieruchomość stanowiąca zespół pałacowo-parkowy, położona w miejscowości Gardzienice...
26 października, 2022

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie miesięcznych zestawień oświadczeń o przeznaczeniu olejów opałowych

W dniu 2.06.2016 r. w sprawie C‑418/14 ROZ­-ŚWIT Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok dotyczący stosowania stawki podatku...
26 października, 2022

VI Forum Prawa Spółek – Łódź 20.05.2016 r.

Tematem VI Forum Prawa Spółek organizowanego corocznie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego były papiery wartościowe emitowane...
26 października, 2022

Prawo celne i podatek akcyzowy – doświadczenia i wyzwania

W dniach 19-20 kwietnia 2016 roku w Izbicku k/Opola odbyła się Ogólnopolska VIII Opolska Konferencja  Podatkowa   „Prawo celne i podatek...

Kancelaria Adwokacka DSP
Daszczuk Siembida Pękalski Dyś

zadzwoń
po informację

81 442 17 75